#PEACEOFMIND

#MERRYXMAS

Hei og velkommen til Halden Montessoriskole!

En fullverdig grunnskole fra 1.-10.trinn på Fredriksten Festning.


Fredsdue

"Halden montessoriskole skal være en fredsskole
hvor man lærer skolefag i takt med egen modning
og der man kan vokse, bli trygg og
samfunnsansvarlig som medmenneske"Ta gjerne kontakt på mailadresse:

haldenmontessoriskole@gmail.com,

#INDRE #DRIVKRAFT

Montessoripedagogikken bygger på plattformen til Maria Montessori sitt arbeid for å utvikle en skole der man har et sterkt fokus på en individuell tilpassing til modning og alder. Det betyr at man ikke har den tradisjonelle inndelingen etter kronologisk alder og klasser.

Montessoripedagogikken har en sterk tro på at barn og unge kan være aktive deltakere i sin egen planlegging av skoledagen og læring. Den stemmer godt sammen med en dialogisk barneoppdragelse. Det er likevel viktig å merke seg at Montessoripedagogikk også har en klar struktur og er sterkt knyttet sammen med læreren som veileder og mentor. De faglige Læreplanmålene er de samme som i Kunnskapsløftet. Montessoripedagogikken er også en del av et felles internasjonalt skoleprosjekt.

Halden Montessoriskole står ikke i noen form for konkurranse til pedagogikken i de offentlige skolene, men har dyp respekt for denne form, samtidig som den i seg selv representerer en grunnskole som har sin pedagogiske ideforankring fra det internasjonale Montessorisamfunnet.

Halden Montessoriskole vil også bygge sin forståelse av læring og utvikling i forhold til pedagogisk- og psykologisk forskning fra de anerkjente pedagogiske fagmiljøene i Norden.

Halden Montessoriskole skal følge en inkluderende Montessoripedagogikk.

#MANGFOLD #STYRKE

stilling

navn

utdanning og erfaring

Arbeidende styreleder og rektor

Øverste faglig og administrative ansvarlig for skolen

foto

Terje Larsen

Lektor med realfag, Høgskolen i Østfold og Universitetet i Oslo.

Master i kunnskapsledelse, UIO/HSN.

Spesialisering i Montessoripedagogikk.

Har mange års arbeidserfaring fra offentlig grunnskole og fra den videregående skolen.

Daglig leder, regelverk og administrasjon

foto

Anne-Wenche Sagen

Matematikk, fysioterapi, økonomi, revisjon og administrasjon.


Spesialisering i montessori pedagogikk.

Pedagogisk inspektør

foto

Tonje Hasvik

Allmennlærer, Høgskolen i Østfold.

Norsk, Universitetet i Oslo.

Spes.ped., Universitetet i Oslo.

Spesialisering i Montessoripedagogikk.

Har mange års arbeidserfaring fra offentlig grunnskole og fra den videregående skolen.

Adjunkt med opprykk

foto

Johanna L.

Lærereksamen og lisens, Universitetet i Göteborg.

Spesialisering i Montessoripedagogikk.

Har mange års arbeidserfaring som lærer og skoleleder. Høyskolelektor. Högskolan Väst.


Adjunkt med opprykk

foto

Hedda Nilo Skjolde

Lærereksamen, HIØ.

Spesialisering i montessori pedagogikk.

Faglærer språk og realfag

foto

Bryn Martinsen

Phd. Pedagogikk

Lektor

M.S. utdannet ved James Cook University, Australia.

Adjunkt, rådgiver og sosiallærer

foto

Thore Pettersen

Allmennlærer med fordypning i norsk og musikk.

Førskolelærer

foto

Mona Løvhaug

Miljøveileder og SFO-ansvarlig.

Montessoriveileder og musikalsk ansvarlig

foto

Karoline Henriksen

Høyskoleutdannet i musikk og kroppsøving, selvstendig utøvende musiker.

Spesialisering i montessori pedagogikk.

Miljøveileder

foto

Annete Zetlitz

Aktiv kunstner, utdannet på kunnskolen DTK og naturvitenskap fra University of Glasgow.

Lektor med opprykk

foto

Thomas Natvig Årstad

Mastergrad i idrett fra NTNU i Trondheim, årsstudium i matematikk fra Høgskolen i Østfold og PPU.

Adjunkt

foto

Runa Lien Backstrøm

Adjunkt fra Høgskolen i Østfold med fordypning i engelsk, kroppsøving, naturfag og samfunnsfag.

Miljøvaktmester

foto

Roger Guldahl

Er utdannet adjunkt fra HIØ. Har bred arbeidserfaring fra andre fagfelt enn skole.

#BIDRA #ENDRING

Dersom det er privatpersoner eller bedrifter som ønsker å bidra med økonomiske gaver (innom lovverket) til Halden og Østfolds første Montessoriskole, er det selfølgelig alltid kjærkommet med slik støtte. Send gjerne oss en mail om du/dere vil bidra på haldenmontessoriskole@gmail.com

Halden Montessoriskole

#FELLES #MØTEPLASS

Halden Montessoriskole bruker Its learning som læringsplattform.

Foresatte og elever oppfordres til å bruke plattformen jevnlig.

Her legges det ut informasjon fortløpende; være seg fellesinformasjon eller informasjon til hver enkelt elev.

Elevene kan også bruke platformen til chatte / kommunisere med hverandre direkte eller i grupper samt dele informasjon som kan være av interesse fra et fagelig ståsted.

c

#GODSTART

Halden Montessoriskole samarbeider og støtter opp om Halden Montessoribarnehage.

Her er det mulighet for foresatte til å møte Montessoripedagogikken før skolealder.

#STYRKE #INTEGRITET

I Montessoriskoler har man et eget fag som heter arbeid. Her er det viktig at man har tett kontakt med primærnæringene. På skolen deltar elevene på ulike moduler der de skal være aktivt med på gårdsarbeid, fiske og det å arbeide med restaurering og som kunstner.

Halden Montessoriskole er normalt interessert i å komme i kontakt med ferdig utdannende lærere med spesialisering i 60 stp. Montessoripedagogikk.

#SMÅ #DEDIKERTE

Halden Montessoriskole ble høsten 2012 godkjent av Utdanningsdirektoratet. Den er startet som et idealistisk prosjekt og bygger på godkjenning for skoler basert på alternativ anerkjent pedagogikk.


Halden Montessoriskole er en normal grunnskole fra 1.-10. trinn med plass til 88 elever. Skolen har de samme rammer og ressurser som de kommunale skolene. (Merk at skolen ikke har større muligheter for tilpassing enn andre skoler.)


Skolen følger Montessoriforbundets læreplan. Den har klare og tydelige læringskrav på linje med Kunnskapsløftet. Du får et likeverdig og konkurransedyktig vitnemål for videregående skole.

Halden Montessoriskole sine spesielle målsettinger:


 • aldersblanding i stedet for klasser
 • fokus på fredskultur og motvekt mot "volds- og mørkespråk"i spill, musikk og film.
 • motvekt mot "kommersielle krefter og kulturer"
 • individuelle arbeidsplaner
 • et ekstra fokus på engelsk, realfag og norsk skriving
 • fokus på kunst og musikk
 • omsorg i faget
 • inkludering av foresatte
 • mulighet for "heldagsskole"
 • fokus på kosthold og helse
 • fokus på arbeid og næringslivet

"Små forhold er også bra - et pedagogisk alternativ"

Ordinær søknadsfrist 01.02. hvert år.

Medlem: Norsk Montessoriforbund

Designed by Sagens